HOÀNG SA, TRƯỜNG SA, THÁC BẢN GIốC, NÚI ĐẤT, BÃI TỤC LÃM, ẢI NAM QUAN, VỊNH BẮC BỘ OF VIỆT NAM - NO BAUXITE - NO MADE IN CHINA - CHINA GO HOME - THANKS

 

Quốc kỳ Việt Nam, Quốc kì Việt NamTrúc Lâm Yên Tử

Địa chỉ mới của Nhóm

Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử

http://www.truclamyentu.info

The petition for removal of the label “China” at the Paracel Islands on NGS’s online world map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam

Bảo Nghĩa Hầu Trần Bình Trọng (?-1285):

«Ta thà làm ma nước Nam chứ không làm vương đất Bắc»

 

Mail: truclamyentu@truclamyentu.info

Trúc Lâm Yên T @ 05/2001 -2011

un compteur pour votre site

free counters

  HOÀNG SA, TRƯỜNG SA, THÁC BẢN GIốC, NÚI ĐẤT, BÃI TỤC LÃM, ẢI NAM QUAN, VỊNH BẮC BỘ OF VIỆT NAM - NO BAUXITE - NO MADE IN CHINA - CHINA GO HOME - THANKS